EPC Intertech

Energy Power Construction & Intertechnology

บริการ

Our-Business_Head-1

EPCI บริการรับออกแบบ จัดหา และก่อสร้างอย่างครบวงจร (EPC Contract) หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ ไม่ว่าท่านจะอยู่ระหว่างช่วงพัฒนาโครงการช่วงก่อสร้างและติดตั้ง และช่วงปฎิบัติงานและซ่อมบำรุง โดยมีการบริหารงานอย่างมีขั้นตอนอย่างมืออาชีพ ดังนี้

  1. การจัดหา สำรวจและรวบรวมข้อมูล
  2. งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
  3. งานก่อสร้างและติดตั้งระบบตามแบบวิศวกรรม
  4. งานทดสอบและเดินระบบให้เป็นไปตามที่รับประกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  5. งานจัดทำคู่มือการเดินระบบและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงงานให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
  6. งานที่ปรึกษา โดยจะให้คำปรึกษาเป็นเวลา 1 ปี หลังจากส่งมอบงานแล้ว

EPCI ให้บริการทางพลังงานทดแทน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมเฉพาะทาง ในด้านต่างๆ ดังนี้ :

Our Business_Renewable-Energy_MAINด้านพลังงานทดแทน

Our Business_Enviromental_MAINด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Our-Business_Special-Engineering_MAINด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง

Comments are closed.