EPC Intertech

Energy Power Construction & Intertechnology

Company Profile

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อีพีซี อินเตอร์เทค จำกัด ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ กุมภาพันธ์ 2554 โดยกลุ่มวิศวกรกลุ่มแรกๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น อุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง, โรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยร่วมกับที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานในวงการอุตสาหกรรม 

ในปีแรกที่ดำเนินกิจการเริ่มต้นจากการเป็นที่ปรึกษาโครงการพลังงงานทดแทน ให้กับบริษัทชั้นนำ และในปีต่อมาได้ขยายธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร ทั้งการออกแบบ จัดหา และติดตั้ง (EPC Turnkey) ในด้านพลังงานทดแทน และงานวิศวกรรมเฉพาะทางต่างๆ โดยเฉพาะระบบป้องกันฟ้าผ่าที่ทางบริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเป็นพิเศษ 

ต่อมา บริษัทฯ สามารถขยายกิจการในการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหาร ที่ปรึกษา และวิศวกรของบริษัทฯ  ทำให้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมใหม่ มาตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าในโครงการบำบัดกลิ่น VOCs จากโรงงานอุตสาหกรรม  , โครงการบำบัดมลพิษก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องไอเสียจากหม้อไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีโครงการพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทน (HYBRID SYSTEM) ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ Energy 4.0 และยังคงพัฒนาโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

EPCI Team-1

 

 

Comments are closed.